Zdalna szkoła „+”W obydwu edycjach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus, Gmina Sejny pozyskała ok. 100 tyś. zł. na sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, który został przekazany Szkołom Podstawowym w Poćkunach i Krasnowie.

W ramach dotacji zakupiliśmy:

  • 33 laptopy
  • 6 routerów mobilnych
  • 16 zestawów słuchawkowych

Projekt pn.: „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Sejny

Dofinansowanie projektu z UE: 54 999,00 zł


Projekt pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Sejny

Dofinansowanie projektu z UE: 44 999,48 zł

Przewiń do góry