Zagospodarowanie terenu w Sumowie

Gmina Sejny w 2022 roku zrealizuje projekt pn. „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo”.

KOSZT KWALIFIKOWANY INWESTYCJIU WG WNIOSKU – 337 792,30 zł

DOTACJA z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 – 249 966,00 zł

Przewiń do góry