„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [16,388km], przydomowe oczyszczalnie ścieków [1szt], ujęcia wody [1szt].

W dniu 28 listopada 2019 r. Gmina Sejny podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014—2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 3 809 500,00 zł,
Dofinansowanie 1 972 801,00 zł,
Wkład własny 1 836 699,00 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, budowę studni oraz wykonanie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sejny.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2022 roku.

Przewiń do góry