Sejny Commune Council

2018-2023 term of office.

  •     Przewodniczący Rady Gminy – Anna Pietruszkiewicz
  •     Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Romuald Pietruszkiewicz
  •     Wójt Gminy – Dariusz Adam Łostowski
  •     Skarbnik Gminy – Beata Delnicka
  •     Sekretarz Gminy – Grzegorz Janusz Wiśniewski
Scroll to Top