Sala Poćkuny

W dniu 17 lutego 2019 r. Gmina Sejny podpisała umowę o dofinansowanie  
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach” realizowanego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019.

Gmina Sejny uzyskała dofinansowanie na ww. zadanie w wysokości 2 531 500,00 zł.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie pierwszych dwóch etapów inwestycji dotyczącej rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Poćkunach. W stanie surowym zostanie wybudowana sala gimnastyczna z zapleczem oraz część szkolna jak również łącznik części istniejącej z projektowaną oraz przebudowa pomieszczeń szkolnych w części istniejącej. Stan wykończony obejmie salę gimnastyczną z zapleczem, łącznik oraz część pomieszczeń.

Celem projektu jest poprawa warunków organizacji zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć dydaktycznych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poćkunach.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2022 roku.

Przewiń do góry