Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W dniu 23 lipca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, która określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stworzonego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych
(5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Gmina Sejny w lipcu 2020 roku złożyła wniosek, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego, o uzyskanie środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 1 września 2020 roku Wojewoda Podlaski przekazał na rachunek bankowy Gminy Sejny środki finansowe w wysokości  831.391,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Otrzymane wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek.

Przewiń do góry