POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z
zakupem wyposażenia.

Opis inwestycji :

Wykaz najważniejszych działań budowlanych planowanych w ramach
inwestycji: – zmiana konstrukcji i układu połaci dachu, – zmiana układu
pomieszczeń, – przystosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wymogów ochrony przeciwpożarowej, –
montaż pomp ciepła do ogrzewania budynku, – ocieplenie budynku.
Wykaz najważniejszych elementów wyposażenia planowanych w
ramach inwestycji: – wyposażenie kuchenne (pozwoli organizować
m.in. konkursy kół gospodyń wiejskich), – wyposażenie budynku
(meble, zabudowa, sprzęt biurowy itp.) – zestaw do nagłośnienia, –
scena.

Kwota dofinansowania: 2.250.000,00

Przewiń do góry