Most Posejny

W dniu 21 grudnia 2020 r. Gmina Sejny podpisała umowę o dofinansowanie zadania jednorocznego pn. Przebudowa  mostu  na   rzece  Marycha   w   ciągu  drogi  gminnej  nr 102261B w km 1+240 w miejscowości Posejny” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania wynosi 608 581,85 zł,
Dofinansowanie 456 436,38 zł,
Wkład własny 152 145,47 zł.

Celem projektu jest poprawa komunikacji oraz bezpieczeństwa między miejscowościami Posejanka – Posejny poprzez przebudowę mostu na rzece Marycha jak również poprzez położenie asfaltu, wykonanie zjazdów drogowych oraz rowów przydrożnych  oraz wykonanie oznakowania pionowego przy dojazdach do mostu.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na sierpień 2021 r.

Przewiń do góry