Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan części wsi Berżałowce

Miejscowy plan części wsi Dusznica z 2005 roku

Miejscowy plan części wsi Dusznica

Miejscowy plan częsci wsi Hołny Majera

Miejscowy plan części wsi Krasnogruda

Miejscowy plan części wsi Poćkuny

Miejscowy plan części wsi Sumowo

Miejscowy plan części wsi Sztabinki 1998r.

Miejscowy plan części wsi Sztabinki z 2013r.

Miejscowy plan części wsi Zaleskie z 2005r

Miejscowy plan części wsi Żegary

Miejscowy plan linia 400kv-Dz.Urz.Woj.Podlask.z 2013 poz.1628

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 1 października 2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu KONSTANTYNÓWKA” oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Informacja Wójta Gminy Sejny

Wójt Gminy Sejny informuje o  możliwości składania wniosków w sprawie zmniejszenia szerokości pasa ochronnego od linii brzegowych jezior i rzek, obowiązującego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „POJEZIERZE SEJNEŃSKIE”

Do dnia 30 kwietnia 2021r. dla nieruchomości, dla których istnieje potrzeba zmniejszenia  linii ochronnej od zbiorników wodnych, można składać w Urzędzie Gminy Sejny,    ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Sejny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.ug.sejny.wrotapodlasia.pl/) w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”. Wnioski są również do pobrania na stronie Gminy Sejny w zakładce „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

Niestarannie wypełnione wnioski (brak należytego uzasadnienia, brak oznaczenia zbiornika wodnego) oraz wnioski złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. 

ZAŁĄCZNIKI do pobrania

informacja_08.03.2021.pdf

Wniosek_zmniejszenie_szerokosci.docx

Przewiń do góry