E-Usługi

Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny

20 listopada 2019 r. Gmina Sejny podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 839 729,44 zł,
Dofinansowanie 1 563 770,02 zł,
Wkład własny 275 959,42 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych przez placówki Gminy Sejny poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Projekt poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych w jednostkach samorządowych, przez mieszkańców, rezydentów czasowo przebywających na terenie gminy bądź posiadających lokale na terenie gminy oraz przedsiębiorców. 

Korzyści społeczno – ekonomiczne  wynikające z realizacji projektu to m. in.: podniesienie jakości życia mieszkańców, ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym na ternie gminy.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na grudzień 2021 r.

Przewiń do góry