Droga Dworczysko – Hołny Wolmera

We wrześniu 2020 r. zakończyła się realizacja  inwestycji  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko-Hołny Wolmera” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość zadania 1 978 323,81 zł,
Dofinansowanie 1 169 783,31 zł,
Wkład własny 808 540,50 zł.

Celem projektu była poprawa komunikacji oraz bezpieczeństwa między miejscowościami Dworczysko-Hołny Wolmera poprzez położenie asfaltu, wykonanie zjazdów drogowych oraz rowów przydrożnych  oraz wykonanie oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi wpłynie dodatnio na dostępność mieszkańców do ośrodków zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz innych instytucji. Turyści będą mieli lepszy dostęp do kwater agroturystycznych lub własnych budynków rekreacji indywidualnej. Lepszy będzie również dostęp do producentów mleka, skąd zakład mleczarski odbiera mleko. Skróci się czas rolników w dojazdach do punktów skupu, urzędów oraz własnych pól uprawnych.  Przebudowa drogi Dworczysko-Hołny Wolmera przyczyni się także do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sejny.

Gmina Sejny w lipcu 2020 roku złożyła wniosek, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego, o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 1 września 2020 roku Wojewoda Podlaski przekazał na rachunek bankowy Gminy Sejny środki finansowe w wysokości 831.391,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wkład własny w kwocie 808 540,50 zł do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 102244B Dworczysko-Hołny Wolmera” został sfinansowany właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewiń do góry