Boisko Berżniki

Gmina Sejny w 2022 roku zrealizuje projekt pn. Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki.

KOSZT KWALIFIKOWANY INWESTYCJIU WG WNIOSKU – 275 300,00 zł

DOTACJA RPOWP 2014-2020 – 199 977,92 zł                             
Przewiń do góry