RPOWP

Interreg

Nabory rachmistrzow

LGD

Fundusz Dr骻 Samorz筪owych

o koronawirusie

Menu Mapa
Tutaj jeste艣:  Strona g艂贸wna  |  Najnowsze informacje
FF

MATURZYSTO - Program Stypendi贸w Pomostowych 2021/2022

Krajowy O艣rodek Wsparcia Rolnictwa Oddzia艂 Terenowy w Bia艂ymstoku uprzejmie informuje, 偶e rozpocz臋艂a si臋 XX edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzyst贸w pochodz膮cych z rodziny by艂ego pracownika PGR, kt贸rzy zakwalifikuj膮 si臋 na pierwszy rok dziennych studi贸w I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Dyrektor Generalny Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolnictwa podpisa艂 porozumienie z Fundacj膮 Edukacyjn膮 Przedsi臋biorczo艣ci o wspó艂pracy przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022" w segmencie IA. Program realizowany we wspó艂pracy z Polsko- Ameryka艅sk膮 Fundacj膮 Wolno艣ci, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacj膮 Wspomagania Wsi, koalicj膮 pozarz膮dowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przyst膮pi膮 do programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program jest kierowany do maturzystów, którzy spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce kryteria:

 • s膮 obywatelami polskimi lub posiadaj膮 Kart臋 Polaka,
 • s膮 dzie膰mi by艂ych pracowników pa艅stwowych przedsi臋biorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o prac臋 w okresie co najmniej 2 lat,
 • zostan膮 przyj臋ci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodz膮 ze wsi lub miasta do 20 tysi臋cy mieszka艅ców, fakt ten musi by膰 potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie mo偶e by膰 krótszy ni偶 2 lata od daty og艂oszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodz膮 z rodziny, której dochód na osob臋, lub dochód osoby ucz膮cej si臋 w czerwcu 2021r. nie przekroczy艂 1960 z艂 brutto. Je艣li cz艂onkiem rodziny jest dziecko legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub stopniu niepe艂nosprawno艣ci, do dochodu nie wlicza si臋 艣wiadcze艅 otrzymywanych w zwi膮zku z t膮 niepe艂nosprawno艣ci膮,
 • osi膮gn臋li dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w za艂膮czniku do regulaminu.

Wszystkie powy偶sze warunki musz膮 by膰 spe艂nione 艂膮cznie.

Dodatkowo musi pochodzi膰 z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracowa艂 w PGR nie mniej ni偶 2 lata.

Kandydat ubiegaj膮cy si臋 o stypendium spe艂niaj膮cy wy偶ej wymienione warunki, po przyj臋ciu na studia wype艂nia wniosek on-line dost臋pny na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl. Termin z艂o偶enia wniosku on-line up艂ywa 16 sierpnia 2021 r. Po zako艅czeniu wype艂niania wniosku drukuje z systemu wniosek i list臋 za艂膮czników, podpisuje i wraz z kompletem za艂膮czników tj:

 • dokument potwierdzaj膮cy co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowo艣ci do 20 tys. mieszka艅ców (za艣wiadczenie z gminy),
 • kserokopi臋 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci (sam oblicz punkty z matury stosuj膮c algorytm podany na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/),
 • kopi臋 za艣wiadczenia o przyj臋ciu na studia,
 • dokumenty potwierdzaj膮ce 藕ród艂a i wysoko艣膰 dochodów brutto rodziny w czerwcu br. (np. za艣wiadczenia z zak艂adu pracy, z urz臋du gminy o wielko艣ci gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w PGR przez co najmniej 2 lata (kserokopia 艣wiadectwa pracy z PGR), wykaz Oddzia艂ów Terenowych KOWR i ich dane adresowe znajduj膮 si臋 pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot

sk艂ada w Oddziale Terenowym Krajowego O艣rodka Wsparcia Rolnictwa Oddzia艂 Terenowy w Bia艂ymstoku (adres poni偶ej) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r. (liczy si臋 data stempla pocztowego). Szczegó艂owe warunki uczestnictwa w Programie okre艣la „Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022 - Segment IA".

Wi臋cej informacji w za艂膮cznikach:

Pobierz: KOWR_28042021.pdf

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

Powr贸t

Portal mapowy

RPOWP